Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

terminy wnoszenia opłat

i zasady ich aktualizacji

 

Termin zagospodarowania

nieruchomości 

 

Okres dzierżawy

 

Forma oddania w dzierżawę

Księga wieczysta ZA1T/00061052/6

Działka nr 1172/2 ark. 2 położona w obrębie ewidencyjnym Huta Tarnawacka, miejscowości Huta Tarnawacka

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 1,15 ha. Całkowita powierzchnia nieruchomości 2,09 ha.

 

W części działki nr ewid. 1172/2 ark. 2 znajduje się budynek byłej szkoły w Hucie Tarnawackiej, miejsce integracji społecznej oraz boisko i siłownia. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,15 ha stanowi niezabudowane grunty  orne przeznaczone do dzierżawy.

 

 

W części działki nr ewid. 1172/2 znajduje się budynek byłej szkoły w Hucie Tarnawackiej  oraz

boisko, siłownia i miejsce integracji społecznej - przeznaczenie w MPZP teren usług publicznych. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,15 ha stanowi niezabudowane grunty  orne przeznaczone do dzierżawy – przeznaczenie w MPZP

teren usług publicznych, oświaty, sportu i inne.

Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

700 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy

 

2023 - 2026

 

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 Tarnawatka 30.12.2022 r.                            Wójt Gminy   Piotr Pasieczny

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 grudnia 2022 r. do 21 stycznia 2023 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10.
Udostępnij: