Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do zamiany:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00045773/8

Działka 846/2 ark. 3 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka, miejscowości Sumin

 

0,0485 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa przeznaczona w MPZP pod zabudowę zagrodową

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

 

 

 

Miejscowość Sumin, obręb Tarnawatka gmina Tarnawatka

Tryb bezprzetargowy

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

 

14 162 zł a)

 

 Tarnawatka 2022-12-30                                                          Wójt Gminy    Piotr Pasieczny

 

  1. a) Cena nieruchomości polega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%

 

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 grudnia 2022 r. do 21 stycznia 2023 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij: