Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w najem:

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

 

 

 

Okres najmu

 

 

 

Forma oddania w najem

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6

o pow. 0,1090 ha obręb ewidencyjny Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m², 

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m²,  w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35 w Tarnawatce

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

300 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6

o pow. 0,1090 ha obręb ewidencyjny Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m², 

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m²,  w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35 w Tarnawatce

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

500 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

Tarnawatka 2024-06-12                                                                                                                                                          

 

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 czerwca 2024 do 3 lipca 2024 r.,
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka pok. 17, tel. 84 662 47 10.
  • wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka
Udostępnij: