Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży: 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/63 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,1453 ha

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa), jest niezabudowana, posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne. W pobliżu znajduje się sieć gazowa oraz kanał technologiczny.

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

78 000 zł a)

    

  ---------------------------------------------

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/64 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,1462 ha

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa), jest niezabudowana, posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne. W pobliżu znajduje się sieć gazowa oraz kanał technologiczny.

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

78 500 zł a)

    

  Tarnawatka 2024-06-12

  1. a) Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij: