Zwracamy się uprzejmą prośbą o przekazanie w terminie do 31 marca 2023 roku informacji dotyczących szacunkowych ilości zużytych opon, które zalegają w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Tarnawatka (np. na pryzmach z kiszonkami).

Grupa Recykl jest firmą zajmującą się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon. Aktualnie przygotowujemy się do ogólnopolskiej akcji skierowanej głównie do rolników.

Zebranie w/w informacji, umożliwi nam podjęcie konkretnych działań związanych z odbiorem opon. Akcję organizujemy we współpracy z urzędami gmin w całej Polsce.

Informacje na temat ilości opon można składać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnawatka, pod numerem telefonu 84 662 47 10 wew. 48  lub mailowo gmina@tarnawatka.pl.

 

Recykl Organizacja Odzysku S. A.
Letnia 3
63- 100 Śrem
tel.(61) 281- 06- 11
www.recykl.pl

Udostępnij: