Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że Gmina Tarnawatka zamierza dokonać zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych.

 

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz.1692 i 1967).

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł brutto za tonę w następujących transzach:

  • do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie do 2000 zł brutto proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój nr 8  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nabór wniosków będzie trwać od 04 listopada do 18 listopada 2022 roku

Załączone pliki:
Wniosek_o_zakup_węgla.pdf
Udostępnij: